BOOK NOW    and unwind in our beautiful slot hotel. A small piece of history for a night.    BOOK

History

Schagen, which lies to the west of the ‘Omring’ dyke, has fulfilled a central role in the surrounding region for a long time. Already in the Middle Ages, the place developed into a thriving trading centre, where both merchants and craftsmen made their living. 
In 1415, Schagen received city status.

On the 29th of June, 1427, Schagen and the adjoining area were give on loan to Willem, ‘de bastaard van Holland’ (the illegitimate son of Holland) by a nobleman. Willem’s descendants used the name Van Beijeren van Schagen from that time onwards. The domain of Schagen and the surrounding area remained the Lord’s property until the French era.

This castle remained property of the Van Beijeren van Schagen family until 1658. The domain and all that accompanied it, was sold due to a lack of money to George van Cats, a noble man originally from the province of Zeeland. He reconstructed the castle according to the requirements of the time: the tower gate and the front wall of the castle were demolished and the drawbridge was replaced by a permanent bridge. 
However, in 1676, the whole domain was repurchased by Floris Carel van Beijeren van Schagen. However, he lived at a castle in Belgium. The castle of Schagen remained empty for a few centuries and eventually decayed into ruins.

In 1829 wordt door de eigenaars de Belgische adellijke familie d’Oultremont- besloten om de ruïne van Slot Schagen te verkopen voor de sloop. De gemeente Schagen koopt de beide slottorens. De westelijke toren doet dienst als passantengevangenis, de oostelijke toren dient tot woonruimte voor de cipier en zijn gezin (Cornelis Bok) en later voor het gezin van de veldwachter.
Het terrein, waar eens het trotse Slot Schagen had gestaan, biedt dan achtereenvolgens plaats aan het varkenshok van de slager, een ijskelder, het brandspuithuis en een quarantainegebouw. Bovendien doet het terrein vijftig jaar lang dienst als begraafplaats.

In het laatste deel van de vorige eeuw lag het kasteelterrein er maar troosteloos bij. Een burgerinitiatief, gesteund door het gemeentebestuur, leidde tot de oprichting van de Initiatiefgroep Slot Schagen. Zo’n tien jaar van vastberaden doorzetten heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw Slot Schagen: een moderne multifunctionele replica, die refereert aan het vroegere kasteel van Schagen.