Boek nu   kom tot rust in ons prachtige slot hotel. Een klein stukje historie voor een nacht.    reserveren

Historie

Schagen, gelegen tegen de westkant van de Omringdijk, vervult al heel lang een centrumfunctie in de wijde omgeving. Al in de middeleeuwen ontwikkelde de plaats zich tot een bloeiende handelsplaats, waar kooplui en ambachtslieden hun brood verdienden.
In 1415 werd de zelfstandigheid van Schagen verankerd in stadsrechten.

Op 29 juni 1427 werden Schagen en de Schagercogge door de graaf van Holland in leen gegeven aan Willem, de bastaard van Holland. Zijn nageslacht voerde vanaf dat moment de naam Van Beijeren van Schagen. De heerlijkheid van Schagen en de Schagercogge heeft bestaan tot in de Franse tijd.

Rond 1440 liet de eerste heer van Schagen een toen al bestaand stenenhuis verbouwen tot een vierkante waterburcht, Slot Schagen.
Dit kasteel blijft in de familie Van Beijeren van Schagen tot 1658. De heerlijkheid met alle toebehoren wordt dan wegens geldgebrek verkocht aan George van Cats, een van oorsprong Zeeuwse edelman. Hij laat het kasteel aanpassen aan de eisen van de tijd: de poorttoren en voormuur van het kasteel worden gesloopt en de ophaalbrug wordt vervangen door een vaste brug.
In 1676 wordt het geheel echter al weer teruggekocht door Floris Carel van Beijeren van Schagen. Hij woont echter op een kasteel in België. Het kasteel van Schagen staat een paar eeuwen leeg en vervalt tot een ruïne.

Op de valreep van de 21e eeuw krijgt het plan om het Slot te herbouwen op het oorspronkelijke ’Sloteiland’ vaste vorm. Niet als replica van het oorspronkelijke kasteel, maar als een nieuw slotgebouw in de stijl passend bij de overgebleven slottorens. Bij de plannen werden ook Monumentenzorg en de afdeling Archeologie van de Provincie Noord-Holland nauw betrokken.

In 1829 wordt door de eigenaars de Belgische adellijke familie d’Oultremont- besloten om de ruïne van Slot Schagen te verkopen voor de sloop. De gemeente Schagen koopt de beide slottorens. De westelijke toren doet dienst als passantengevangenis, de oostelijke toren dient tot woonruimte voor de cipier en zijn gezin (Cornelis Bok) en later voor het gezin van de veldwachter.
Het terrein, waar eens het trotse Slot Schagen had gestaan, biedt dan achtereenvolgens plaats aan het varkenshok van de slager, een ijskelder, het brandspuithuis en een quarantainegebouw. Bovendien doet het terrein vijftig jaar lang dienst als begraafplaats.

In het laatste deel van de vorige eeuw lag het kasteelterrein er maar troosteloos bij. Een burgerinitiatief, gesteund door het gemeentebestuur, leidde tot de oprichting van de Initiatiefgroep Slot Schagen. Zo’n tien jaar van vastberaden doorzetten heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw Slot Schagen: een moderne multifunctionele replica, die refereert aan het vroegere kasteel van Schagen.